تلفن معاونت 33336577-074

اخبار و رویدادهای معاونت بهداشت

اخبار معاونت «آرشیو اخبار»


گشت مشترک دستگاههای نظارتی برای بررسی وضعیت بهداشت فروشگاه های مواد غذایی

نویسنده » وبدا1401/09/06

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم یاسوج،دکتر محمد ملک زاده سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه دکتر بهنام نیازی سرپرست مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد، نمایندگانی از تعزیرات حکومتی صنعت معدن و تجارت،استاندارد، کارشناسان استانی و شهرستانی واحد مهندسی سلامت محیط کار بصورت سرزده از فروشگاه های مختلف شهر یاسوج بازدید میدانی بعمل آوردند

اخبار شبکه های بهداشت


معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی درغک و اسفندان بازدید کرد

نویسنده » وبدا1401/09/07

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه و رئیس مرکز بهداشت این شهرستان از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی درغک و اسفندان بازدید کرد.

تازه های بهداشتی


مردان ۵ برابر زنان در معرض حوادث هستند

نویسنده » معاونت بهداشت1393/12/05

مردان ۵ برابر زنان در معرض آسیب های ناشی از حوادث هستند؛ این در حالی است که در بحث سلامت، گروهی که توجه کمتری به آنها شده، «مردان» هستند. شاید این امر به دلیل بافت سنتی جامعه ایرانی و مسئولیت مرد ایرانی در قبال خانواده باشد که وی را بیش از دیگران در معرض آسیب ها قرار می دهد، ضمن آنکه در مسیر گذر جامعه از سنت به مدرنیته نیز به نظر می رسد مردان بیش از زنان از عوارض آن آسیب می بینند.

خدمات کارکنان و دانشگاهیان