دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان کهگیلویه و بویراحمد

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
اخبار
نقشه سایت وب سایت قبلی
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
لینک های مفید
میزان رضایت شما از خدمات مراکز بهداشت چه میزان است؟

عالی
خوب
ضعیف

معرفی واحد:

آموزش يكي از عناصر كليدي رشد و توسعه و یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی برای رسیدن به اهداف است. از آنجایی که بررسي طیف بيماري و سلامت نشان مي دهد كه عوامل ايجاد كننده بسياري از اين بيماري ها مرتبط با رفتار انسان هاست و این فاکتور از پیچیدگی های بسیار بالایی برخوردار است و بار بيماري هايي كه به جامعه بشري تحميل مي شود تا حدود زيادي در رفتار هاي انسان ها ريشه دارد و اگر بخواهيم جامعه سالمي داشته باشيم بايد فعاليت هاي سلامت را بطور مستمر و برنامه ريزي شدهدر جهت ارتقاي سلامت جامعه پيش ببريم.

درعرصه سلامت ، آموزش سلامت با هدف ترغيب مردم به اينكه بخواهند سالم باشند, بدانند چگونه سالم بمانند , براي حفظ سلامت فردي و اجتماعي اقدام نمايند و در موقع لزوم طلب كمك كنند، جزء لاينفك سيستم ارائه خدمات بهداشتي به شمار مي رود. برای اصلاح رفتارهای مخاطره آميز وتقويت رفتارهای سالم ،نيازبه چارچوبهای علمی تجربه شده داريم.در این راستا بانگاهي به سايرکشورهاي توسعه یافته ميبينيم آنها با استفاده ازمهمترين وکم هزينه ترين راه مداخله اي که آموزش سلامت است،به این مهم دست یافته اند. آموزش سلامت آن بخش ازمراقبتهای بهداشتی است که با تاثیربرعوامل رفتاری موثر برسلامت تکیه نموده و توانمندسازي مردم درشناخت عوامل تاثيرگذاربرسلامت فردي واجتماعي وتصميمگيري صحيح درانتخاب رفتارهاي سالم ودرنتيجه رعايت شيوه زندگي سالم را ترویج می نماید.هدف آموزش سلامت در حقيقيت تعالي رفتار سالم است.

   بر همین اساس گروه آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی یاسوج تلاش می کند تا با طراحی ترکيبی ازتجربيات يادگيری و فراهم کردن فرصتهاي يادگيري درباره سلامت، مردم رابراي تصميمگيري آگاهانه وتغييرداوطلبانه  شرايط يااصلاح رفتاربراي افزايش سلامت توانمند سازد. همچنین با بکار گیری ترکيب برنامه ريزی شده ای ازمکانيسم های آموزشی،سياستگزاری،محيطی،قانونی ياسازمانی حمايت کننده ازعملکردها و وضعيتهايي که افراد،گروههاوجوامع رابه سوی ارتقای سلامت هدايت می کند بهره ببرد. بنابراین گروه آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی یاسوج خود را در برابر این تعریف سازمان بهداشت جهانی که: (ارتقاي سلامت یک تعهد است دراتباط باکاهش نابرابری ها ، اهمیت دادن وتمرکز بر پیشگیری،کمک به مردم برای تطابق وسازگاری باشرایط وموقعیت ها،خلق محيطهاي حمايتي برای سلامت که مردم بهتر بتوانند ازخودشان مراقبت کنند) نیز متعهد می داند.

بديهي است كه نيل به اين اهداف نيازمند همكاري و مشاركت گسترده كليه سازمانها و نهادهاي اجتماعي مي باشد راهکارها و اقدامات لازم برای ارتقای سلامت شامل ظرفیت سازی برای ارتقای سلامت ،تقویت سیستم های بهداشتی، مشارکت و همکاری بین بخشی، توانمندسازی جامعه ،افزايش سواد سلامت و ترويج رفتارهای بهداشتی است که در مسیر رسیدن به آنها اهتمام می ورزیم.

این گروه با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید. همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه، گیرندگان خدمت، کارکنان، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد سلامت به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد.

شرح وظايف گروه آموزش و ارتقاي سلامت

1. اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقاي سلامت
2. نيازسنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت منطقه
 
3. طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و مبتني بر شواهد در منطقه
4. جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
5. جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي منطقه براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت
6. همكاري و مشاركت با صدا و سيما و ساير رسانه هاي جمعي در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي در منطقه
7. مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت (از جمله جوامع ايمن ، مدارس مروج سلامت ، بيمارستان هاي مروج سلامت) در منطقه
 
8. ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه
 
9. مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت منطقه
10. سازماندهي و نظارت بر توزيع نيروي انساني آموزش سلامت در سطح دانشگاه
11. ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه
12. تامين و توزيع منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت منطقه و نظارت بر هزينه كرد آنها
13. آموزش كارشناسان حوزه هاي ستادي دانشگاه علوم پزشكي در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت
 
14. توانمندسازي كارشناسان آموزش سلامت شهرستان هاي تابعه براي ايفاي وظيفه تخصصي در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
15. ترويج سبك زندگي سالم در منطقه با استفاده از رويكردهاي مناسب
 
16. توسعه برنامه هاي مشاركتي و تقويت تشكل هاي داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
17. كمك به گسترش برنامه هاي سلامت در مدارس، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي منطقه با كمك الگوهاي مناسبي چون بازاريابي اجتماعي
18. همكاري باساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه
19. برنامه ريزي بسيج هاي ارتباطي در سطح منطقه
 
20. ترويج رويكردهاي نوين مناسب نظام سلامت ابلاغ شده
 
21. حمايت از ايجاد و توسعه منابع علمي، رسانه ها و بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه
22. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
23. همكاري با دانشگاه علوم پزشكي در انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و معرفي رويكردها و برنامه هاي جديد
24. شناسايي و حمايت ايده هاي نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
25. جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار فعاليت هاي آموزش سلامت شهرستان هاي تابعه

26. هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس ، دانشگاهها ، پادگان ها ، مساجد ، مراکز ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری

27.مدیریت آموزش خود مراقبتی در سلامت ، ناخوشی جزئی  بیماری و نظارت بر تـوزیـع و آمـوزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش


 

 

 

 

 

دسترسی سریع
سامانه سیب ارزشیابی رسانه تقویم بهداشتی آوای سلامت رسیدگی به شکایت گروه کوهنوردی اشتراک واتس آپ اشتراک تلگرام اشتراک یوتیوب اشتراک گوگل +

آمار مراجعه کنندگان به وب سایت

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:39
بازدید این صفحه:414
تعداد کل بازدید:1238567

اطلاعات تماس

آدرس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آدرس :

یاسوج-بلوار شهید قرنی-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
تلفن معاونت بهداشتی

تلفن تماس:

074-33336577
فکس معاونت بهداشتی

دورنگار:

074-333336578

ورود/عضویت در سایت