دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان کهگیلویه و بویراحمد

يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
اخبار
نقشه سایت وب سایت قبلی
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
لینک های مفید
میزان رضایت شما از خدمات مراکز بهداشت چه میزان است؟

عالی
خوب
ضعیف

 

شرح وظايف

 

مقدمه

  بيش از پنجاه سال است که آموزش سلامت در ايران تشکيلات سازمانی دارد ولی با وجود چنين سابقه طولانی، اين بخش شاهد فراز و نشيب های بسياری بوده است. در طی اين دوره، کارشناسان بخش اجرايي آموزش سلامت کشور در دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت سلامت، واحدهای آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای آموزش سلامت در مراکز بهداشت شهرستان ها، همواره با طيف گسترده ای از وظايف حرفه ای و جايگاه اداری برای آموزش سلامت روبرو بوده اند که گاه به استقلال آن با عناوينی مانند مديريت برنامه های آموزش سلامت، اداره کل ارتباطات و آموزش سلامت يا دفتر هماهنگی برنامه های ارتباطات و آموزش سلامت، و زمانی به حذف يا ادغام در ساير مراکز يا دفاتر زيرمجموعه معاونت سلامت منجر شده است.

  اکنون که نزديک به دو سال از احيای مجدد دفتر آموزش سلامت می گذرد و اين بار به درستی نام جامع دفتر آموزش و ارتقای سلامت را بر خود دارد، نياز به تدوين مجموعه جديد شرح وظايف برای سطوح مختلف واحدهای آموزش سلامت بيش از پيش احساس می شود. در کنار اين اصلاح جايگاه، تغييرات پايه ای که در طی ساليان اخير در اصول و مفاهيم آموزش و ارتقای سلامت رخ داده است، سبب شده تا نوع فعاليت های مرتبط با اين حوزه دستخوش تغييراتی شود. توجه جهانی به مکانيسم های عملياتی کردن منشور اتاوا، به عنوان اساس رويکرد ارتقای سلامت و ورود متخصصان و صاحبنظران آموزش سلامت به حوزه های سياستگزاری، تقويت اقدامات جامعه، توسعه محيط های حامی سلامت و بازنگری در نظام ارائه خدمات در کنار توجه به توانمندی مخاطبان برنامه های سلامت، سبب شده است تا نگاه به آموزش و ارتقای سلامت تغيير کند و انتظارات از آن نيز افزايش يابد.

  مجموعه ای که در پيش رو داريد شامل شرح وظايف دفتر آموزش و ارتقای سلامت و واحدهای آموزش سلامت در ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و شبکه های بهداشت و درمان شهرستان هاست که حاصل بررسی و مرور منابع، اقدامات قبلی انجام شده در اين زمينه و نظرات گروهی از کارشناسان مسئول آموزش سلامت کشور به حساب می آيد. تهيه کنندگان اين مجموعه از ارائه نظرات اعضای خانواده بزرگ آموزش سلامت کشور استقبال می کنند.


شرح وظايف واحد آموزش سلامت ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1.    اجرای سياست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

2.    ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه

3.    برنامه ريزی برای انجام نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های سلامت منطقه

4.    طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و ساير شواهد در منطقه

5.    آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

6.    توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ايفای وظيفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

7.    برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت

8.    ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه

9.    مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح منطقه

10.    سازماندهی و نظارت بر توزيع نيروی انسانی آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش

11.    تامين و توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزينه کرد آنها

12.    جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

13.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی منطقه برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

14.    همکاری با صدا و سيما و ساير رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه

15.    مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، بيمارستان های مروج سلامت، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در منطقه

16.     مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

17.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در منطقه

18.    توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

19.    مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

20.    همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه

21.    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه

22.    جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه

23.    حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه

24.    مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

25.    شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

26.     همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد به آنها


 

دسترسی سریع
سامانه سیب ارزشیابی رسانه تقویم بهداشتی آوای سلامت رسیدگی به شکایت گروه کوهنوردی اشتراک واتس آپ اشتراک تلگرام اشتراک یوتیوب اشتراک گوگل +

آمار مراجعه کنندگان به وب سایت

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:81
بازدید این صفحه:3855
تعداد کل بازدید:1240239

اطلاعات تماس

آدرس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آدرس :

یاسوج-بلوار شهید قرنی-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
تلفن معاونت بهداشتی

تلفن تماس:

074-33336577
فکس معاونت بهداشتی

دورنگار:

074-333336578

ورود/عضویت در سایت