جلسه هماهنگي بهداشت محيط گچساران 1388

گچساران 3

گچساران 88

جلسه هماهنگي گچساران 1388

تصاوير بهداشت محيط

دنا 2

کارگاه کشوری استراتِِزی هایی تغییر رفتار در بیماریهای غیر واگیر /معاونت بهداشت1391

همایش پیاده روی بمناسبت هفنه ملی سلامت بانوان/ معاونت بهداشتی 1391

روز جهانی قلب 1390

روز جهانی قلب 1390

همایش پیاده روی بمناسبت روز جهانی قلب 1390

اعزام پزشکان بسیحی به مناطق محروم استان 1390

جشن روز پزشک شهرستان کهگیلویه سال 1391

فقفق

قثق

بب